Certifikační orgán pro výrobky (COV) EUROSIGNAL

Znacka-CSP-CIA V3222 200x"Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů EUROSIGNAL" ("COV EUROSIGNAL") provádí hodnocení: výrobků, procesů a služeb. Certifikát COV EUROSIGNAL se vydává na veškeré produkty v oboru dopravy, pro které byla udělena akreditace flexibilního rozsahu norem.

COV EUROSIGNAL je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA - Český národní akreditační orgán), který vydal Osvědčení o akreditaci č. 556/2017 pro prováděný certifikační proces v souladu s ČSN EN 17065 a schéma 1a a 5. 


Aktuální seznam norem podle kterých COV EUROSIGNAL provádí certifikaci shody produktů je uveden v seznamu Akreditace. Další normy lze do tohoto seznamu přidat na základě posouzení COV Eurosignal a jejich zařazením  do tohoto seznamu Akreditace v rámci flexibilního rozsahu akreditace.

Eurosignal (COV Eurosignal a HBV Eurosignal) je kromě akreditace Českým institutem pro akreditaci dále uznáno Správou železniční dopravní cesty s.o. a Ministerstvem dopravy.