Z historie laboratoří

Zkušební a testovací laboratoře EUROSIGNAL (ZTLE) vznikly poměrně nedávno, na konci roku 2008, a měly původně sloužit jako zkušební zázemí pro technologicky orientované společnosti sídlící ve Vědeckotechnickém parku. Záhy se ale ukázalo, že zájem o služby laboratoří z řad těchto společností není takový aby naplnil kapacitu laboratoří a tak bylo rozhodnuto nabízet jejich služby široké odborné veřejnosti. První "mimoparkové" zákazníky tak laboratoře přivítaly již v první půli roku 2009.

Přestože jsou ZTLE v provozu relativně krátkou dobu a zdálo by se, že zatím žádný rozvoj nepotřebují, opak je pravdou. Výbava laboratoří je každý rok doplňována o nové typy měřicích přístrojů a řadu dalšího potřebného zařízení, díky nimž se portfolio zkoušek neustále rozrůstá.

Rozvoj laboratoří probíhá i v oblasti zkvalitňování a zefektivňování každodenních činností. Příkladem budiž napojení většiny měřicích systémů na intranetovou síť a nedávné zřízení vzdáleného dohledu na běh klimatických komor. Přínosem je jak jednodušší a rychlejší zpracovávání výsledků měření, tak i výrazné snížení nákladů na provoz klimatických komor.

A za vrcholný úspěch považujeme akreditaci ZTLE, kterou ČIA již podruhé udělil oběma laboratořím. Díky kvalitnímu vybavení laboratoří a vysoce kvalifikovanému a zkušenému personálu se daří držet nabídku služeb ZTLE na vysoké úrovni, což udělení akreditace potvrdilo. Můžeme tak i nadále nabízet zkoušky ve stejné kvalitě, jako renomované zkušebny s dlouhou historií.

 

Historické momenty v životě laboratoří

VTPM

listopad 2008

... otevření Vědecko-technického parku pro veřejnost

 

leden 2009

... otevření Zkušebních a testovacích laboratoří, vítání prvních potenciálních zákazníků

  duben 2009 ... první zakázka pro laboratoře (oborově zatím mimo současné zaměření laboratoří)
  květen 2009 ... rozběh Laboratoře EMC, začátek zprovozňování dodaných testovacích technologií
  říjen 2009 ... počátek skutečného zkoušení v klimakomorách - Laboratoř klimatických zkoušek přijala první zakázku
  leden 2010 ... Laboratoře klimatických zkoušek podala žádost o akreditaci
  únor 2010 ... Laboratoř EMC v běhu, řeší první zakázku (měření vyzařovaného rušení)
L1590 květen 2010 ... Laboratoř klimatických zkoušek získala akrteditaci ČIA (L1590)
  duben 2012 ... Laboratoř EMC plně v provozu a připravena pro akreditaci, podána žádost o akreditaci na ČIA
L1590

červen 2012

... Laboratoř EMC získala akreditaci ČIA (původní akreditace L1590 rozšířena o pracoviště Laboratoře EMC)

  červen 2013 ... skončilo tříleté období akreditace ZTL (L1590), rozhodnutí o pokračování v akreditaci zatím odloženo
  prosinec 2013 ... Zkušební a testovací laboratoře EUROSIGNAL podaly žádost o akreditaci (tentokrát již souhrnně pro obě laboratoře)
L1663

březen 2014

... Zkušební a testovací laboratoře EUROSIGNAL získaly novou akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (L1663)

 

září 2015

... klimatické komory vybaveny nadřazeným dálkovým dohledem

 

zpět