Laboratoř EMC - zkoušky EMS - odolnost proti SURGE - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • referenční zemní rovina (GRP) na zemi nebo na zkušebním stole
 • EUT a AE leží/stojí na GRP
 • pod EUT a každým AE je izolační podložka10 cm

 

 • injektáž rušení: AC napájecí vstupy/výstupy:
  do L a N (resp. L1 a L2, L1 a L3, L2 a L3) přes C = 18μF,
  do L a PE (resp. L1 a PE, L2 a PE, L3 a PE), resp. N a PE přes R = 10Ω a C = 9 μF

 

 • injektáž rušení: DC napájecí vstupy/výstupy:
  do (+) a (-) přes C = 18μF (jen v případě, že není možné (-) svorku EUT propojit s GRP
  do (+) a (-)přes R = 10Ω a C = 9 μF (je-li možné (-) svorku EUT připojit na GRP

 

 • injektáž rušení: datové, telekomunikační, povelové a ostatní vstupy/výstupy:
  • nestíněná vedení: R = 40 Ω a C = 0,5 μF .... CDN-KIT 1000 (EMC Partnet )
  • stíněná vedení: přímá injektáž do stínění

 

 • tester: TRA 2000 IN4 (EMC Partner) + CDN2000-06-32

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • zkušební impulsy: CWG (napětí naprázdno 1,2/50 μs, proud nakrátko 8/20 μs)
 • vrcholové napětí impulsu: až +4 kV a -4 kV

 

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • 1x řízený zdroj 50 - 250 V AC (až 16A)
 • napájení z rozvodné sítě 240V/16A (max 2 porty)
 • napájení z rozvodné sítě 3 x 400 V/32A (max. 1 port)
 • napájení z DC regulovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů) (max. 2 porty)
 • napájení z baterie 6V až 60V (v kroku 6V) / 55Ah (max. 2 porty)

 

V případě, že si přivezete vlastní napájecí zdroje:

 • limity pro AC napájení:
  • max. 240V/16A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN v testeru TRA 2000 IN4)
  • max. 3 x 400 V/32A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN2000-06-32)
 • limity pro DC napájení:
  • max. 110V/16A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN v testeru TRA 2000 IN4) 
  • max. 220V/30A (krátkodobě až 60A, platí pro vazbu do portu napájení přes CDN2000-06-32)

 

Vyhodnocení vlivu rušení na EUT

 • opticky: pozorováním EUT (jen manuální řízení běhu testu)

 

zpět