Laboratoř EMC - zkoušky EMS - odolnost proti EFT/BURST - parametry pracoviště

Zkušební prostředí:

 • referenční zemní rovina (GRP) na zemi nebo na zkušebním stole
 • EUT a AE leží/stojí na GRP
 • pod EUT a každým AE, je izolační podložka10 cm

 

 • injektáž rušení:
  • napájecí vstupy/výstupy:
   vazba do L, N a PE přes C = 33 nF (součást testeru, max 16A)
   vazba do L1, L2, L3, N, PE přes C = 33 nF (CDN2000-06-32, max. 32A)
  • datové, telekomunikační, povelové a ostatní vstupy/výstupy:
   • nestíněná vedení: kapacitními vazebními kleštěmi CN-EFT 1000 (Teseq)
   • stíněná vedení: přímá injektáž do stínění

 

 • tester: TRA 2000 IN4 (EMC Partner) + CDN2000-06-32

 

Limitní parametry měřicího pracoviště:

 • zkušební impulsy: 5/50 ns
 • vrcholové napětí impulsu: až 4 kV
 • opakovací kmitočet impulsů: 5 kHz a 100 kHz (možno 1 kHz až 1 MHz)
 • délka skupiny impusů: 15 ms (při 5 kHz), 0,75 ms (při 100 kHz) (možno až 20 ms)
 • perioda skupiny impůlsů: 300 ms (možno 1 ms - 1000 ms)

 

Možnosti napájení EUT během zkoušky:

 • 1x řízený zdroj 50 - 250 V AC (až 16A), 16,7Hz až 400 Hz
 • napájení z rozvodné sítě 240V/16A (max 2 porty)
 • napájení z rozvodné sítě 3 x 400 V/32A (max. 1 port)
 • napájení z DC regulovaného zdroje: 0-25V / 0-6A (s možností sériového nebo paralelního řazení až 4 takovýchto zdrojů) (max. 2 porty)
 • napájení z baterie 6V až 60V (v kroku 6V) / 55Ah (max. 2 porty)

 

V případě, že si přivezete vlastní napájecí zdroje:

 • limity pro AC napájení:
  • max. 240V/16A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN v testeru TRA 2000 IN4)
  • max. 3 x 400 V/32A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN2000-06-32)
 • limity pro DC napájení:
  • max. 110V/16A (platí pro vazbu do portu napájení přes CDN v testeru TRA 2000 IN4) 
  • max. 220V/30A (krátkodobě až 60A, platí pro vazbu do portu napájení přes CDN2000-06-32)

 

Vyhodnocení vlivu rušení na EUT

 • opticky: pozorováním EUT (jen manuální řízení běhu testu)

 

zpět