Laboratoř EMC - zkoušky EMI - úplný přehled zkoušek

 

Norma Zkouška Obor působnosti A*)

ČSN EN 55011, ed.3:2010
ČSN EN 55011, ed.3/A1:2011

Elektromagnetické rušení šířené zářením

Rušivé elektromagnetocké vyzařování

Průmyslová, lékařská, vědecká zařízení, domácí a podobná zařízení ano
ČSN EN 55022, ed.3:2011 Zařízení informační techniky (ITE) ano
ČSN EN 55014-1, ed.3: 2007 Hračky ano
ČSN EN 55011, ed.3:2010

Rušivé svorkové napětí

Rušení šířené vedením

Průmyslová, lékařská, vědecká zařízení, domácí a podobná zařízení ano
ČSN EN 55022, ed.3:2011 Zařízení informační techniky (ITE) ano
ČSN EN 55014-1, ed.3 Spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí, regulační zařízení s polovodičovými prvky, lékařské přístroje poháněné motory, hračky a podobné přístroje (motory, relé apod.) ano
ČSN EN 50121-3-2, ed.2:2007 EMC - vyzařování (emise) Elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle ano
ČSN EN 50121-4, ed.2:2007 Zabezpečovací a sdělovací zařízení v drážním prostředí ano

ČSN EN 61000-6-3, ed.2:2007
ČSN EN 61000-6-3, ed.2/A1:2011

Elektrické a elektronické přístroje pro prostředí obytná,
obchodní a lehkého průmyslu

ano

ČSN EN 61000-6-4, ed.2:2007
ČSN EN 61000-6-4, ed.2/A1:2011

Elektrické a elektronické přístroje pro průmyslová prostředí

ano

ČSN EN 61326-1, ed.2:2013: Elektrická měřicí, zkušební, řídicí, laboratorní zařízení

ano

ČSN EN 50293:2001 Systémy silniční dopravní signalizace

ne

ČSN EN 60601-1-2, ed.2:2008 Zdravotnické elektrické přístroje a systémy

ne

*) ... akreditace

Zpět