Jaká zařízení zkoušíme

Teoreticky...

... jakákoli, která se vejdou do prostor laboratoře, která unesou podlahy, která jsme schopni napájet, a která nejsou nebezpečná (a to jak jak pro laboratoř, resp. její vybavení, tak pro personál)...

 

... nejčastěji ...

... ta, co odpovídají zaměření norem, jež máme začleněny do akreditace laboratoře, což jsou:

průmyslové výrobky

elektrická a elektronická zařízení

regulační a řídicí zařízení s polovodičovými prvky

zkušební, měřicí a laboratorní zařízení

zařízení informačních technologií

přejezdová, drážní, železniční a dopravní zabezpečovací zařízení

elektrická a elektronická zařízení na železničním drážním vozidle

systémy silniční dopravní signalizace

elektrické nářadí

spotřebiče pro domácnost

elektrické a elektronické hračky

lékařské zařízení a přístroje poháněné motory

zdravotnické elektrické přístroje

elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo kyslíku

 

... a prakticky ...

... i ta, co do seznamu nezapadají! Zavolejte, probereme možnosti, rozhodně se nebráníme zkoušet něco nového!

Je to jednoduché, pokud je požadovaná zkouška v našich podmínkách realizovatelná, a jsou-li splněny výše uvedené teoretické předpoklady, pak opravdu můžeme zkoušet cokoli...

 

zpět